Grondwerk
Een goed begin, is het halve werk
Voordat de bestrating kan worden aangelegd, dient vaak eerst het grondwerk te worden geregeld (afhankelijk van de toepassing van de nieuwe bestratingen). Het grondwerk kan bestaan uit:

·
Cunet uitgraven
·
Afvoer grond
·
Aanleg drainage
·
Grondkabels leggen (tuinverlichting, electriciteit etc.)
·
Putten plaatsen
·
Hemelwaterafvoer
·
Anti-worteldoek leggen
·
Puinfundering aanbrengen
·
en nog veel meer...
·

Ook deze werkzaamheden worden vooraf met met u doorgenomen.