Riolering
Normaliter leggen wij de bestrating onder afschot (d.w.z. het regenwater loopt vrij weg). In sommige situaties is dit echter niet mogelijk en plaatsen wij een put of een draingoot welke door ons wordt aangesloten op de bestaande riolering.

Op grote projecten plaatsen wij de straat- en trottoirkolken en sluiten deze aan op de gemeenteriolering. Uiteraard fungeren wij als contactpersoon met de gemeente.